Slanje službenih obavijesti CARNeta dozvoljeno je samo ovlaštenim osobama nakon prijave u aplikaciju.

Dostupne su slijedeće opcije:

Prijava korištenjem AAI@EduHr identiteta:

Korisničko ime
Lozinka